Hľadať

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Soutěž o balíček s překvapením z Fann Parfumerie

SOUTĚŽ „Soutěž o balíček s překvapením z Fann Parfumerie

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Pořadatel / administrátor soutěže
Oficiálním pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Soutěž o balíček s překvapením z Fann Parfumerie“ (dále jen „soutěž“) je elektronický obchod POSHme, zastoupený společností MAYA CZECH s.r.o. – IČ 292 687 53, sídlem Královopolská 3052/139, Brno, 61200, Česká republika.
(dále jen „pořadatel“). Pořadatel je zároveň administrátorem soutěže.

II. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“).
Probíhá v období od pátku 13. 12. 2019 (09:00) do pondělí 16. 12. 2019 (09:00), včetně.
Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, na oficiální Facebookové stránce pořadatele: https://www.facebook.com/poshmecz/, konkrétně u příspěvku ze dne 13. 12.2019, 09:00 (dále jen soutěžní příspěvek).
Výsledky soutěže budou vyhlášené nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže.

III. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenska, s korespondenční adresou v České republice na Slovensku.
Tato osoba souhlasí a splňujeme veškeré podmínky soutěže uvedené v kompletních pravidlech soutěže (dále jen „účastník“).
Soutěže se může zúčastnit každý s výjimkou zaměstnanců pořadatele a osob blízkých zaměstnanců pořadatele ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.
Každý, kdo splňuje podmínky podle odst. 1 tohoto bodu se může zapojit do soutěže. Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou.

IV. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že:

  1. pod soutěžní příspěvek vloží komentář s odpovědí na otázku: Co máte nejraději na Fann Parfumerii?

  2. je fanouškem oficiální Facebookové stránky pořadatele

  3. je fanouškem oficiální Facebookové stránky Fann Parfumerie: https://www.facebook.com/FAnn.cz/

V. Výhra v soutěži a její předání
Výhrou v soutěži je dárkový balíček s překvapením. Jedná se o produkty z Fann Parfumerie. Výherce bude vylosován pořadatelem a oznámen formou označení v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherce je celkem jeden.

Na základě tohoto kroku bude vyzván na komunikaci na soutěžním emailu soutez@poshme.cz, kde dojde k domluvě předání výhry.
Výhra není podmíněna nákupem u pořadatele výherce kontaktovat, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra tak propadá.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nejsou proplatitelné v hotovosti a nejsou nahraditelné za jiné zboží pořadatele. Nepřevzatá výhra při doručení propadá. Výherce v této soutěži je jeden.
Výhra bude výherci předána do 30 dnů od vyhlášení.

VI. Osobní údaje a jejich zpracování
Účastník souhlasem s podmínkami soutěže bere na vědomí, že jím poskytnutá data (jméno a příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo) budou zpracovávány za účelem předání výhry.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a další 2 roky, a to pouze za účelem obhajoby právních nároků pořadatele.
Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány

VII. Zvláštní ustanovení
Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud porušuje pravidla, snaží se sám nebo pomocí jiných osob získat výhru podvodným způsobem, jedná v rámci soutěže v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobrou pověst pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit, soutěž bez udání důvodu zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit.
Případnou změnu pravidel pořadatel vhodným způsobem zveřejní na Instagramu POSHmeVýsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti jejich odvolání. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním.

V Brně 13. 12. 2019

 

 

Prihlásenie

alebo rýchle prihlásenie

Zabudnuté heslo?